เสือโค...

สร้อยกำไลข้อมือตาผู้ชายเสือสายตาผู้ชาย. เสือโคร่ง EYE JASPERนี้เป็นหินที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ความสามัคคีและความสมดุลและช่วยให้คุณสามารถปล่อยความกลัวและความวิตกกังวล กระตุ้นการดำเนินการและช่วยให้คุณตัดสินใจด้วยความรอบคอบและเข้าใจ ช่วยเพิ่มความคมชัดให้กับวิสัยทัศน์ภายในและความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของแต่ละสถานการณ์ ตามเนื้อผ้ามันถูกนำมาเป็นเครื่องรางกับคำสาปแช่งหรือไม่ประสงค์ดีและเป็นที่รู้จักกันเพื่อให้ความกล้าหาญความมั่นใจในตนเองและความแข็งแรงของเจตจำนง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์. สร้อยกำไลข้อมือตาผู้ชายเสือสายตาผู้ชาย.